ELCOSORB; Yeni nesil petrol ve yağ emici

 • Isıl işleme tabi tutulmuş torf, Almanya Devlet Teknik Araştırma Merkezi'nin yakıt ve yağ laboratuvarında geliştirilmiş bir yöntemle üretilmektedir.
 • ELCOSORB suyu iter ancak karada veya suda petrol ve diğer endüstriyel sıvıları emerek hapseder.
 • Sahip olduğu % 800 emme kapasitesi ile ELCOSORB'un 1 kg'ı 8 kg kirleticiyi absorbe edebilir.
 • ELCOSORB temizlik zamanını kısaltır, donmadığı ve çabuk yanmadığı için depolanması kolaydır. Raf ömrü sınırsızdır.
 • Elcosorb, 80 C’ye kadar sıcaklıktaki kirleticiler üzerinde uygulanabilir. Hatta sıvı yakıt ve sıcak yağı emerek hapseder ve böylece kirleticinin ortama koku salmasını da engeller.
 • ELCOSORB, polis araçları, ambulanslar, itfaiye araçları, kurtarma araçları v.b araçlarda acil müdahale malzemesi olarak taşınabilir.

ELCOSORB hangi sıvıları emer?

  Aseton
  Asetonitril
  Amil asetat
  Benzen
  Bromodiklorometan
  Butanol
  2-Butanon
  Bunker C
  Kanola yağı
  Karbon Disulfür
  Karbon Tetraklorür
  Kloroform
  Klorometan
  Mısır yağı
  Kesme yağları
  Sikloheksan
  Diklorometan
  1 -2-Dikloretilen
  Dizel yakıtlar
  Etanol
  Etil Eter
  Etil benzene
  Etilen Glikol
  Gazolin
  Heptan
  Heksan
  Heksaklorobenzen
  Heksaklorobutadien
  Heksakloroetan
  Hegzen
  Isobutanol
  Isopren
  Isopropanol
  Jet yakıtları
  Kerosen
  Ksilen
  Metanol
  Metilen klorid
  Metil Etil Keton
  Metil Fenol
  Motor yağları
  Naftalen
  Yağ bazlı boyalar
  Yağ bazlı mürekkep
  Yağ bazlı sondaj sıvıları
  Parafin yağı
  Pentan
  Pentaklorofenol
  Fenol
  Propanol
  48% aseton
  Sintilasyon sıvısı
  Silikon yağı (100cs)
  Stiren
  Tetrakloroetan
  Tetrakloretil
  Tetrahidrofuran
  Toluen
  Triklorfenol
  Trikloretilen
  Varsol
  Vinil asetat
  Vinil klorid
Yandex.Metrica